Inrichten Belevingshoek of -gang

Gedrag is een reactie op de omgeving. Maak daarom je omgeving zo gunstig mogelijk. Binnen organisaties zijn veel lange gangen, eentonige wandelcircuits en modern ingerichte vertrekken. De cliënten zijn rusteloos en vertonen dwaal-gedrag. Door de omgeving aan te passen aan de behoefte, belevingswereld en ontwikkelingsniveau van uw cliënt kunt u invloed uitoefenen op het gedrag.

Wij kijken naar de behoefte van uw cliënt en kunnen u van advies voorzien voor de inrichting van uw organisatie. Wij ontwerpen themahoeken en –gangen, gericht op de belevingswereld en ontwikkelingsniveau van uw cliënten. Dit kan zijn door actieve elementen in een gang of hoek aan te brengen of door de cliënten een mogelijkheid te bieden om hun rust te pakken. Wij zorgen voor sfeervolle loopruimtes, wandelcircuits en vertrekken.

Vanuit onze jarenlange ervaring met snoezelen en expertise van de belevingsgerichte zorg, maken wij voor uw cliënten een zintuigprikkelende woonomgeving op maat!