Gehandicaptenzorg

Snoezel- en Belevingsruimtes voor Gehandicaptenzorg

Kenmerken van de doelgroep
De doelgroep van de gehandicaptenzorg is een zeer brede doelgroep. Er zijn een groot aantal handicaps en combinaties van zowel motorische als verstandelijke beperkingen te onderscheiden. Belangrijke conclusie is dat iedere cliënt uniek is in zijn of haar mogelijkheden en/of beperkingen.

De plaats in de maatschappij van mensen met beperkingen is de afgelopen jaren ook positief veranderd. Mensen met een handicap willen niet langer betutteld worden, ze willen keuzes kunnen maken en controle houden, ze willen met andere woorden regisseur zijn over hun eigen leven. Deze mensen moeten dan ook de nodige ondersteuning en begeleiding krijgen om optimaal gebruik te kunnen maken van hun mogelijkheden en capaciteiten om zodoende hun leven op een zo kwaliteitsvol mogelijke manier te leven.
Het is belangrijk dat personen met een handicap zelfvertrouwen ontwikkelen en zeker zijn van hun eigen competenties. Kwaliteit van leven is een begrip dat steeds meer verspreid raakt en steeds meer centraal komt te staan binnen de gehandicaptenzorg.
 

Snoezelen in de gehandicapten zorg kent verschillende doelstellingen

Binnen instellingen worden vele verschillende doelen aangegeven die men wenst te bereiken door middel van het Snoezelen. Deze doelen zijn o.a.;
- Onaangepast gedrag/probleemgedrag reduceren
-Aangepast gedrag bevorderen
-Alertheid, aandacht, concentratie en betrokkenheid bevorderen
-Keuzes, voorkeuren, initiatief en zelfbepaling stimuleren
-Activiteit en exploratie stimuleren
-Ontwikkeling stimuleren
-Plezier, ontspanning, recreatie en relaxatie bewerkstelligen
-Contact, relatie, wederzijdse interactie en responsiviteit verbeteren
-Tevredenheid en welbevinden verbeteren