Presentatie1
Sensory Room 10
M.I.L.E 4-001
Sensory Bathroom-002
IMG 7877
IMG 7778-002
 • Dia1
 • Sensory Room 11
 • M.I.L.E 4
 • Sensory Bathroom 11
 • IMG 7877 2
 • IMG 7778

Snoezel- en Belevingsruimtes voor Ouderenzorg

Kenmerken van de doelgroep

ouderen

Het belangrijkste kenmerk van het dementieproces bij ouderen is het verlies van autonomie en verlies van identiteit. Het gevolg is dat het gevoel van angst een belangrijke rol speelt binnen de belevingswereld van de dementerende oudere.

Een belangrijk onderdeel van de belevingsgerichte zorg en begeleiding vormt het ‘ontmoeten’ van zorgverlener en de demente mens. Doel van deze ‘ontmoetingen’ is, het welbevinden van de demente mens bevorderen of instandhouden, door veiligheid en bescherming te bieden.Het belangrijkste kenmerk van het dementieproces bij ouderen is het verlies van autonomie en verlies van identiteit. Het gevolg is dat het gevoel van angst een belangrijke rol speelt binnen de belevingswereld van de dementerende oudere. 

Verder heeft het dementieproces 3 belangrijke typische kenmerken:

 1. dementerende mensen ervaren hun achteruitgang en lijden daaronder,
 2. dementerende mensen gaan steeds meer en steeds verder in hun verleden leven,  én
 3. dementerende mensen ervaren hun verblijf in een instelling als belastend
Functionaliteit en uitgangspunten Snoezelruimteouderen 2

Een snoezelruimte voor deze doelgroep heeft een grote toegevoegde en ondersteunende rol in het bevorderen van het welbevinden van het individu. Het biedt de bewoner de mogelijkheid even te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Het angstgevoel kan zelfs even worden vergeten omdat men letterlijk even in een andere wereld stapt. De snoezelruimte is ook voor de zorgverlener een uitgelezen plek om even in alle rust de bewoner te ‘onmoeten’ ofwel contact met het individu te maken, zonder storingen van buitenaf.

Een snoezelruimte dient dus voor dementerende ouderen tenminste de volgende functionaliteit bieden:

 • een plek van rust en ontspanning
 • voldoende ‘afleiding’ ofwel stimuli die het angstgevoel even doen afnemen
 • een veilige en herkenbare omgeving die een appél doet op positieve ‘oude’ herinneringen die de bewoner weer een gevoel van houvast, herkenbaarheid en vertrouwdheid geeft.

In de dagelijkse realiteit ervaart de dementerende steeds minder zelfcontrole en meer afhankelijkheid van anderen. Een snoezelruimte zou de tegenovergestelde ervaring moeten bieden; meer zelfcontrole en minder afhankelijkheid. Op deze wijze beleeft de bewoner de snoezelruimte als een plezierige en leuke plek om naar toe te gaan. De ruimte dient hen even het gevoel van geluk te geven in plaats van angst.

Basiselementen van de inrichting van een Snoezelruimte voor dementerende ouderen

ouderen 3

De ruimte dient in zijn geheel een rustige en herkenbare indruk te geven. Comfortabel , sfeervol en voldoende licht, overzichtelijk en bijvoorbeeld een herkenbaar thema zoals natuur, bos, seizoenen, strand, etc. Duidelijke zit en/of lig elementen die eenvoudig toegankelijk en comfortabel zijn. Doelstelling van de ruimte is rust, positieve herinneringen uit het verleden en de mogelijkheid tot ontmoeten en contact leggen.

De ruimte mag onder geen beding verwarrend zijn of teveel voorzien zijn van allerlei technische snufjes waar de bewoner niet weet wat hij/zij daar mee aan moet of hoe het werkt. Dat roept juist weer het gevoel van onmacht, angst en afhankelijkheid op.

De zorgverlener speelt in deze snoezelruimte een belangrijke begeleidende rol en het materiaal minder. De zorgverlener bepaalt veelal wat materiaal voor betekenis kan hebben en hoe je het kan beleven en ervaren. Deze betekenis kunnen veel dementerende ouderen niet meer aan het materiaal geven en weten dus vaak niet wat ze met iets kunnen doen. Bij een goede begeleiding is geen enkel materiaal eng, maar geeft het juist snel een vertrouwd gevoel.

Worldwidesnoezelen heeft ruim 25 jaar ervaring in Snoezelen met dementerende ouderen

Ilse Achterberg, oprichtster van Worldwidesnoezelen, is al ruim 25 jaar dagelijks actief op het gebied van Snoezelen en het ontwerpen en inrichten van Snoezelruimtes voor dementerende ouderen.

Op basis van deze ervaring kunnen wij u helpen voor uw bewoners de perfecte Snoezelruimte te ontwerpen  en in te richten.

Onderstaand enkele voorbeelden van ingerichte ruimtes voor dementerende ouderen.

Gooizicht 7   
  IMG 2839