Presentatie1
Sensory Room 10
M.I.L.E 4-001
Sensory Bathroom-002
IMG 7877
IMG 7778-002
 • Dia1
 • Sensory Room 11
 • M.I.L.E 4
 • Sensory Bathroom 11
 • IMG 7877 2
 • IMG 7778

Snoezel- en Belevingsruimtes voor Bijzonder Onderwijs

Kenmerken van de doelgroeponderwijs4

Het belangrijkste kenmerk van het speciaal onderwijs is dat de leerlingen een ontwikkeling doorgaan aangepast op de mogelijkheden van de leerlingen.

Een belangrijk onderdeel binnen het onderwijs van dit moment is het passend onderwijs. Dat wil zeggen dat de leerlingen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs verdienen waarbij de leerling wordt uitgedaagd, dat het uitgaat van hun mogelijkheden en rekening wordt gehouden met hun beperking. Zo worden de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op een plek in de samenleving.

Het onderwijs heeft dus 3 belangrijke typische kenmerken:

 1. De leerlingen doorgaan een ontwikkeling,
 2. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden en rekening gehouden met de beperkingen van de leerlingen
 3. De leerlingen worden voorbereid op een plek in de samenleving
Functionaliteit en uitgangspunten Snoezelruimte
onderwijs 3

Een snoezelruimte voor deze doelgroep heeft een grote toegevoegde en ondersteunende rol in het bevorderen van ontwikkeling waarbij er wordt uitgegaan van de mogelijkheden. Binnen de snoezelruimte kunnen activiteiten aangeboden worden die aansluiten op de leerlijnen. Door gebruik te maken van een doelbewuste en methodische benadering binnen de snoezelruimte kan de begeleider een leerling laten ontspannen, een ontwikkeling waarnemen of gedrag beïnvloeden.

Een snoezelruimte dient dus voor deze doelgroep verschillende functionaliteiten te bieden:

 • voor ontspanning
 • voor ontwikkeling
 • voor gedragsbeïnvloeding.

Binnen het onderwijs wordt er veelal gewerkt aan de hand van adaptief onderwijs. Hiermee wordt er uitgegaan van relatie, competitie en autonomie:

 • De leerling te laten leren door informatie dusdanig aan te bieden dat het bij de leerling past. De achterliggende visie hierbij is dat de leerling beter leert als de leerstof op de leerling is afgestemd. En ook op een wijze wordt aangeboden dat het de leerling interesseert.
 • Kennis en lessen minder statisch maken, maar door samenwerken, afwisseling en proefjes de leerling enthousiasmeren voor datgene wat geleerd moet worden.
 • Het aanspreken, stimuleren en ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen van de leerling.

Een snoezelruimte zou de ervaring moeten bieden; meer zelfcontrole en minder afhankelijkheid waarbij relatie, competentie en autonomie centraal staan.

Basiselementen van de inrichting van een Snoezelruimte voor (speciaal) onderwijs
onderwijs 2

De ruimte dient in zijn geheel een rustige en herkenbare indruk te geven. Comfortabel , sfeervol en voldoende licht en overzichtelijk. Duidelijke zit en/of lig elementen die eenvoudig toegankelijk en comfortabel zijn. Doelstelling van de ruimte is rust, controle over de ruimte hebben en de mogelijkheid om deze te beïnvloeden doormiddel van interactieve elementen.

De ruimte moet uitdagend zijn waardoor de leerling wordt geprikkeld om te gaan ontdekken. Ze moeten zelf de controle kunnen hebben over de ruimte waarbij de begeleider continu instaat is om elementen aan te passen.

Door de verschillende elementen te kunnen aanpassen zorg je er voor dat de ruimte uitdagend blijft en dat je een ontwikkeling kunt maken.

Worldwidesnoezelen heeft ruim 25 jaar ervaring in Snoezelen met dementerende ouderen

Ilse Achterberg, oprichtster van Worldwidesnoezelen, is al ruim 25 jaar dagelijks actief op het gebied van Snoezelen en het ontwerpen en inrichten van Snoezelruimtes voor (speciaal) onderwijs.

Op basis van deze ervaring kunnen wij u helpen voor uw leerlingen de perfecte Snoezelruimte te ontwerpen  en in te richten.

Onderstaand enkele voorbeelden van ingerichte ruimtes binnen het speciaal onderwijs.

M.I.L.E 1-001  IRiS Sensory Room 6-001 
onderwijs ruimte IMG 7793