Ilse Achterberg

Voor meer dan 30 jaar ben ik nu zelf actief als activiteitenbegeleidster. Het Snoezelen als benaderingswijze heb ik mede ontwikkeld en toegepast voor diep demente ouderen en kinderen met een verstandelijke handicap en/of ernstige leerachterstand.
Na de afronding van mijn MBO-AB en HBO-MWAS opleiding ben ik meer dan 10 jaar werkzaam geweest als activiteiten-begeleider in Verpleeghuis Bernardus te Amsterdam. In deze periode heb ik het Snoezelen als nieuwe benaderingsvorm voor de demente oudere geïntroduceerd. Vele jaren van experimenteren, ervaring en ontwikkeling waren het resultaat. Met het doel de toepassings-mogelijkheden van het Snoezelen nog verder te ontwikkelen heb ik vervolgens de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen werd mij gevraagd Snoezeltechnieken geschikt te maken binnen lopende schoolprogramma’s. De daarop volgende 5 jaar was ik weer (part-time) werkzaam binnen een meerzorggroep met demente ouderen. Vanaf  2007 ben ik full-time bezig met Snoezelen:

•    Adviseren van organisatie op het gebied van snoezelen en het inrichten van snoezelruimtes

•    Onderhouden en uitbreiden van de website van worldwidesnoezelen.com,
•    Het runnen van mijn eigen verhuurbare snoezelruimte “Snoezelcentrum”
•    Verzorgen van snoezeltrainingen en –opleidingen binnen instellingen door het hele land.
•    Het verzorgen van lezingen, workshops en presentaties op seminars en congressen binnen de gezondheidszorg

Mijn Missie
Het is mijn missie het Snoezelen als filosofie & benaderingswijze zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Een belangrijke eerste stap binnen deze missie vormde de start van het gratis internetportaal www.worldwidesnoezelen.com in mei 2004. Het doel van deze website vormt het wereldwijd uitwisselen van informatie en kennis omtrent het Snoezelen. Dankzij dit internationale platform op het internet wordt een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het gebruik van Snoezelen binnen alle denkbare beroepsgroepen in de gezondheidszorg waar ook ter wereld. Het initiatief tot het opzetten van een openbare en verhuurbare snoezelruimte vormt nu de tweede belangrijke stap. Dat betekent dat de snoezelruimte voor iedereen tegen een beperkte vergoeding toegankelijk moet zijn. Dit levert m.i. een maximale bijdrage aan de doelstelling: het snoezelen beschikbaar en toegankelijk maken voor iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Dit alles met één doel: al die cliënten die het zo verdienen een meer menswaardig bestaan te kunnen geven. Het is mijn en onze opdracht hen daarbij zo veel als mogelijk te helpen