Het SnoezelRijk

Onderdeel van Worldwidesnoezelen.com

Het SnoezelRijk is een initiatief en bedrijfsonderdeel van WorldwideSnoezelen.com: de nr. 1 op het gebied van Snoezelen in Nederland! Worldwidesnoezelen.com is de specialist in de ontwikkeling van de kennis, de vaardigheden en de dagelijkse toepassing van Snoezelen op de werkvloer met alle soorten cliëntengroepen.

De nr. 1 Specialist in de totale Snoezeloplossing van A tot Z

Met onze speciale website ‘Het SnoezelRijk’ richten wij ons op de totaaloplossing voor de inrichting van uw Snoezelruimte, Snoezelbadkamer, Snoezelhoek, Snoezelgang, Snoezelslaapkamer, Snoezelzwembad, Snoezeltuin etc. Kortom; alle mogelijke ruimtes die u wilt omtoveren tot een  zintuigactiverende en/of belevingsgerichte ruimte kunnen wij voor u van  A tot Z invulling geven.

Los snoezelmateriaal en –apparatuur is overal te koop. Leveranciers genoeg. Net als meubels, maar dan heeft u nog geen complete inrichting waarbij alles bij elkaar past en optimaal is afgestemd op het gebruik. En dat is ons vak: wij adviseren u over het totaal van uw inrichting, waarbij de keuze voor materialen en apparatuur optimaal is afgestemd op het doel van de ruimte en de behoeften van uw specifieke cliëntengroep. Wij leveren de geselecteerde materialen tegen een marktconforme  prijs, richten uw ruimte volledig en vakkundig in en kunnen het personeel professioneel opleiden om de ruimte optimaal te leren gebruiken.

En heeft u reeds bestaande snoezelmaterialen of zelfs materialen of apparatuur van een andere leverancier die u in de nieuwe inrichting wilt (her)gebruiken? Geen probleem, wij zorgen weer dat het weer een mooi onderdeel wordt van de nieuwe inrichting.

En dat bedoelen wij nu met een  totaaloplossing!

Specialist in Snoezelen

En……wij doen maar 1 ding: Snoezelen, Snoezelen en nog eens Snoezelen. Wij richten snoezelruimtes in en leren het personeel deze zo effectief mogelijk te laten gebruiken. Dat doen we in Nederland maar ook internationaal. Inmiddels hebben wij ruimtes ingericht en personeel opgeleid in o.a.: Zuid Afrika, Curaçao, Israël, Italië, België, Amerika, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, Nieuw Zeeland, Brazilië en nog veel meer landen.

Op maat Snoezelruimtes voor alle doelgroepen

Afhankelijk van uw cliëntengroep ontwerpen wij een snoezel- en/of belevingsruimte op maat. Er zijn namelijk per doelgroep grote verschillen qua inrichting en functionaliteit. Een ruimte voor dementerende ouderen is totaal anders opgebouwd als voor kleine kinderen met een verstandelijke beperking. Dankzij onze brede kennis en ruim 30 jaar praktijkervaring ontwerpen en richten wij Snoezel- en belevingsruimtes in voor alle doelgroepen.

Voorbeelden :

  • Ouderen met Alzheimer of Dementie
  • Cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)
  • Cliënten met een verstandelijke beperking (LVG) en gedragsproblemen
  • Cliënten met autisme spectrum stoornissen (ASS)
  • Cliënten met een zintuiglijke beperking
  • Cliënten met psychotische en ontwikkelingsstoornissen
  • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand (0-6 jaar)
  • Het special onderwijs  en de reguliere en speciale kinderopvang

Ilse Achterberg

Voor meer dan 25 jaar ben ik nu zelf actief als activiteitenbegeleidster. Het Snoezelen alsAfbeelding1 benaderingswijze heb ik mede ontwikkeld en toegepast voor diep demente ouderen en kinderen met een verstandelijke handicap en/of ernstige leerachterstand.
Na de afronding van mijn MBO-AB en HBO-MWAS opleiding ben ik meer dan 10 jaar werkzaam geweest als activiteiten-begeleider in Verpleeghuis Bernardus te Amsterdam. In deze periode heb ik het Snoezelen als nieuwe benaderingsvorm voor de demente oudere geïntroduceerd. Vele jaren van experimenteren, ervaring en ontwikkeling waren het resultaat. Met het doel de toepassings-mogelijkheden van het Snoezelen nog verder te ontwikkelen heb ik vervolgens de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen werd mij gevraagd Snoezeltechnieken geschikt te maken binnen lopende schoolprogramma’s. De daarop volgende 5 jaar was ik weer (part-time) werkzaam binnen een meerzorggroep met demente ouderen. Vanaf  2007 ben ik full-time bezig met Snoezelen:

•    Adviseren van organisatie op het gebied van snoezelen en het inrichten van snoezelruimtes

•    Onderhouden en uitbreiden van de website van worldwidesnoezelen.com,
•    Het runnen van mijn eigen verhuurbare snoezelruimte “Snoezelcentrum”
•    Verzorgen van snoezeltrainingen en –opleidingen binnen instellingen door het hele land.
•    Het verzorgen van lezingen, workshops en presentaties op seminars en congressen binnen de gezondheidszorg

Mijn Missie
Het is mijn missie het Snoezelen als filosofie & benaderingswijze zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Een belangrijke eerste stap binnen deze missie vormde de start van het gratis internetportaal www.worldwidesnoezelen.com in mei 2004. Het doel van deze website vormt het wereldwijd uitwisselen van informatie en kennis omtrent het Snoezelen. Dankzij dit internationale platform op het internet wordt een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het gebruik van Snoezelen binnen alle denkbare beroepsgroepen in de gezondheidszorg waar ook ter wereld. Het initiatief tot het opzetten van een openbare en verhuurbare snoezelruimte vormt nu de tweede belangrijke stap. Dat betekent dat de snoezelruimte voor iedereen tegen een beperkte vergoeding toegankelijk moet zijn. Dit levert m.i. een maximale bijdrage aan de doelstelling: het snoezelen beschikbaar en toegankelijk maken voor iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Dit alles met één doel: al die cliënten die het zo verdienen een meer menswaardig bestaan te kunnen geven. Het is mijn en onze opdracht hen daarbij zo veel als mogelijk te helpen

Nils Broos

Sinds 2004 ben ik betrokken bij Worldwidesnoezelen.com. Eerst op de  achtergrond voor het inrichten en onderhouden van de internationale website. Daarna, bij de opstart van de Worldwidesnoezelen Academy, het ontwikkelen en inrichten van de diverse training- en 

fotonils2

opleidingsprogramma’s m.b.t het Snoezelen in de praktijk. De volgende stap was de organisatie en promotie van de diverse conferenties en seminars die Worldwidesnoezelen.com de afgelopen jaren heeft georganiseerd om de toepassing van het Snoezelen in Nederland en Internationaal aan te moedigen en weer verder te ontwikkelen en te stimuleren.

Vanaf het begin wordt Worldwidesnoezelen.com regelmatig benaderd door zorginstellingen met de vraag om advies te geven bij het inrichten van een snoezelruimte of snoezelbadkamer voor uiteenlopende doelgroepen. Dankzij de steeds maar toenemende vraag naar advies bij inrichtingen is Worldwidesnoezelen.com in 2010 gestart met het volledig zelfstandig ontwerpen en inrichten van Snoezelruimtes, Snoezelbadkamers, belevingsgangen en zintuig activerende tuinen en buitenplaatsen over de hele wereld. Voor Nederland hebben we ter promotie van deze activiteiten een aparte website ontwikkeld: www.hetsnoezelrijk.nl

Sinds 2010 ben ik dan ook als design- en projectmanager verantwoordelijk voor het adviseren, ontwerpen en inrichten van snoezelruimtes in Nederland en in het buitenland. Dankzij onze samenwerking met diverse nationale en internationale fabrikanten en toeleveranciers zijn we in staat alle denkbare materialen en apparatuur te leveren en te installeren. Naast de vele ruimtes die we inmiddels in Nederland binnen verschillende instellingen hebben mogen inrichten, hebben we ook internationaal veel succes. Zo hebben we inmiddels snoezelruimtes  ingericht in o.a. Zuid Afrika, Curaçao, België, Noorwegen en Israël.

Dankzij de ruim 25 jaar ervaring van Ilse Achterberg met het Snoezelen in de dagelijkse praktijk krijgt u het beste denkbare advies voor de inrichting van uw ruimte voor uw specifieke doelgroep. Binnen het beschikbare budget helpt zij u met de optimale inrichting, waarna wij er voor gaan zorgen dat uw ruimte ook helemaal van A tot Z wordt ingericht en gebruiksklaar wordt opgeleverd.

Marco van Roode

Sinds 2010 ben ik verantwoordelijk voor de  installatie en montage van alle snoezelruimtes, fotomarcowebsite
snoezelbadkamers, belevingsgangen en alle andere sensorische concepten van Worldwidesnoezelen.com.

Mijn hele leven ben ik al werkzaam in de bouw en techniek. Van oorsprong ben ik timmerman en heb gewerkt in de bouw, de botenbouw en de laatste jaren heb ik mijzelf gespecialiseerd in de montage van keukens.  Van niets iets maken vind ik een uitdaging.  Je begint in een lege en kale ruimte en aan het einde van de dag is de ruimte omgetoverd tot gezellige eetkeuken.

En dat is precies wat ik ook zo mooi vind aan het installeren en monteren van Snoezelruimtes. Een lege kale ruimte omtoveren tot een waar belevingsparadijs. En daarbij komt ook nog eens dat de doelgroep, die van deze ruimtes gebruik maakt, vaak heel dankbaar reageren. Een mooier compliment kan een mens niet krijgen voor het werk dat hij doet.

Technisch gezien is het ook vaak een vakkundige uitdaging. Geen enkele ruimte is hetzelfde en er is altijd wel iets bijzonders dat opgelost moet worden. En dat maakt het vaktechnisch voor mij ook erg aantrekkelijk en het doet een beroep op de eigen creativiteit. Perfectie en esthetiek staan voor mij bovenaan. Ik vind het belangrijk dat de opdrachtgever 100% tevreden is over ons werk.  Voor de klant is het vaak te vergelijken met uit uitkomen van een droom. Iedereen probeert zich de nieuwe snoezelruimte voor te stellen vanaf de ontwerpen en de tekeningen, maar het gaat pas echt tot de verbeelding spreken als de echte ruimte klaar is en alle snoezelmaterialen staan en hangen op hun plek. Dit eindresultaat is voor velen vaak nog mooier dan ze zich op voorhand hadden voorgesteld.

En dankzij al deze factoren is mijn werk zo leuk. Ik hoop ook binnenkort uw nieuwe Snoezelruimte of Snoezelbadkamer te mogen installeren.

Herman de Boer

Sinds maart 2018 ben ik het succesvolle team van Worldwidesnoezelen en het Snoezelrijk komen versterken voor technische inrichting van de Snoezel- en 2018 05 09 14.50.19belevingsruimtes. Als timmerman ben ik al jaren werkzaam in de bouw, verbouw en renovatie. Het inrichten van Snoezelruimtes is voor mij een prachtige uitdaging aangezien het werk zeer veelzijdig en afwisselend is en de klanten altijd erg dankbaar zijn voor het prachtige eindresultaat.


Het inrichten van een Snoezelruimte of Snoezelbadkamer is altijd maatwerk en vraagt vaak ook enige creativiteit omdat geen enkele ruimte gelijk is. Kwaliteit staat voor mij voorop. De gebruikte materialen en afwerking, ook in de details, moeten goed zijn. Vaak is er door de klant veel moeite gedaan om een eigen Snoezelruimte te kunnen realiseren en zijn de verwachtingen, over hoe de ruimte er uiteindelijk uit zal komen te zien, vaak hoog gespannen. Ik vind het leuk om deze verwachtingen van klanten waar te maken en zo mogelijk zelfs te overtreffen.


Ik verheug mij erop om ook uw nieuwe Snoezelruimte, -badkamer of –gang in te mogen richten en er zo voor te zorgen dat uw cliënten optimaal kunnen genieten van een nieuwe sensorische omgeving.

Tot ziens!