Kinderopvang

Snoezel- en Belevingsruimtes voor Kinderopvang

Kenmerken van de doelgroep
Jonge kinderen staan aan het begin van hun ontwikkeling. Kinderopvangorganisaties spelen een cruciale rol bij deze ontwikkeling en hebben vaak de doelstelling de jonge kinderen pedagogisch te ondersteunen en vooruit te helpen in hun ontwikkeling. Voor een goede ontwikkeling van het kind zijn het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen essentieel. Uit observatie van het gedrag van het kind valt goed af te lezen hoe ze zich voelen en of ze betrokkenheid tonen.

Jonge kinderen zijn zintuigelijk ingesteld en leren door directe, concrete ervaringen. Kinderen hebben ook hun eigen manier om in zichzelf gekeerd te raken, bijvoorbeeld door te dagdromen of door met hun duim in hun mond rustig in een hoekje te gaan zitten met een knuffel. Hiermee creëren kinderen een gevoel van rust en veiligheid voor zichzelf.

Snoezelen heeft tot doel het welbevinden, het sociale contact en de eigenwaarde te bevorderen. Behalve dat je als begeleider erkent en toestaat dat kinderen zichzelf tijdens bepaalde bezigheden ‘terugtrekken’ door zich te ‘verliezen’ in plezierige zintuigelijke prikkels, kun je kinderen ook de mogelijkheid bieden om zelf bewust te kiezen voor een rust moment, een zogenaamd snoezelmoment.

Doelstelling van snoezelen met jonge kinderen

De doelstellingen kunnen de volgende zijn:
-Ontdekken in eigen tempo: vanuit respect het kind begeleiden om hem of haar uit zichzelf tot spel te laten komen in de eigen zintuiglijke ervaring. Je mag de snoezelmaterialen wel aanbieden, maar niet opdringen.
-Het kind wordt gevolgd in zijn ontdekking door observatie, stimulatie en bevestiging.
-Leren genieten: het algemene doel bij snoezelen is het zich prettig laten voelen door het scheppen van een situatie waarin personen uit zichzelf tot een vorm van activiteit kunnen komen, hoewel passief genieten ook kan.
-Rust geven: primair wordt snoezelen gezien als ontspanning, in de zin van een rustgevend element.
-Bevorderen van contact: snoezelen is geen doel op zich, maar een middel om te ontmoeten. Door het snoezelen ervaar je een groter zelfbewustzijn, waardoor je beter kunt omgaan met eigen gevoelens en ervaringen. Hierdoor ben je in staat bewuster om te gaan met anderen.
-Snoezelen is voor iedereen: snoezelen is overal mogelijk en niet beperkt tot een professionele snoezelruimte, het kan ook tijdens de dagelijkse bezigheden.