Het doel van een interactieve snoezelruimte is de interactie van de cliënt met het element. De interactiviteit kan natuurlijk, afhankelijk van de behoefte van de cliënt, verschillende doelstellingen hebben. Zo kan het zijn dat de cliënt het fijn vindt zelf keuzes te maken of actief zijn of haar omgeving kan beïnvloeden. Actie door de cliënt en reactie van een sensorsich element biedt het gevoel en de beleving van controle en eigen wil. Deze vorm van zintuigactivering is dus heel gericht en kent vaak een duidelijk individueel doel.

Een interactieve ruimte kan ook worden ingezet als een instrument om te leren of te ontwikkelen. Zoals op een school voor speciaal onderwijs kunnen interactieve snoezelelementen helpen om bijvoorbeeld kleuren of letters te herkennen, dieren en geluiden te herkennen.

Interactiviteit kent 2 vormen:

  1. Passief interactief
    Hierbij is een element, zoals een wand geluiden- of lichtpaneel, van zichzelf interactief doordat door een druk op de knop er een geluid of lichteffect wordt geactiveerd. Afhankelijk van het type paneel is er vaak een uitgebreid programma van effect beschikbaar. De acties is echter gebonden aan 1 apparaat en is niet uitwisselbaar met een ander apparaat.
  2. Dynamisch interactief                                                                                                                                                                                                                                    Hierbij zit de interactie niet in het element zelf maar in de diverse soorten schakelaars die met verschillende typen apparaten kan communiceren. Denk hierbij bijv. aan een kleurenkubus die aan elke geschikt apparaat gekoppeld kan worden en de kleur verandert als de cliënt de kubus draait. Of een bewegingsschakelaar die elke apparaat aan en uit kan zetten of dat de kleur verandert als de cliënt de schakelaar beweegt, erin blaast of een geluid maakt.

Het advies is wel om deze ruimtes of interactieve elementen goed en doelgericht in te zetten. Los van het feit dat deze elementen en functionaliteit zeer kostbaar is, bestaat ook het gevaar dat het zijn doel voorbij schiet. Techniek is prachtig en de digitale ontwikkelingen blijven maar doorgaan en er wordt steeds meer mogelijk, maar houd de behoeften van de cliënten in het oog. Veel toepassingen zijn technisch complex, vragen veel kennis, onderhoud en is voor veel cliënten te hoog gegrepen waardoor het uiteindelijk niet tot zijn recht komt. Zonde van de investering.

Goed ingezet en gebruikt is de interactieve snoezelruimte het absolute summum in het Snoezelen omdat de mogelijkheden inmiddels oneindig zijn.