Veel van deze cliëntengroep zijn gebonden aan een rolstoel en zijn helaas niet zelfstandig mobiel. Dit betekent voor een snoezelruimte dat hiermee rekening dient te worden gehouden. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een mobiele tillift of is er een tillift railsysteem aanwezig. Dit zorgt voor beperkingen qua inrichting omdat alles vanuit dat oogpunt toegankelijk moet zijn en blijven.

Alle zit- en ligelementen zijn voorzien van een tilliftuitsparing om de cliënten op een bed of een podium te kunnen leggen. Ook is het hier soms belangrijk om een veiligheidsrand rondom het podium of bed te plaatsen. Hierdoor wordt voorkomen dat een cliënt er door eigen bewegingen afrolt en zich zou kunnen bezeren.

Verder is het hier belangrijk rekening te houden met de plaatsing van elementen wat het zintuigelijke ‘bereik’ is van de cliënten. Door de veelal fysieke beperkingen kunnen veel cliënten liggend op een waterbed alleen omhoog of naar opzij kijken. Daarmee houden we rekening bij de inrichting. Een bubble-unit in een podium in een hoek is vaak minder geschikt omdat veel van deze cliënten hier helemaal niet bij kunnen. We plaatsen de unit dan los of in een podium waar ze naast kunnen staan of zitten zodat de bubble-unit wel kunnen aanraken.

Kortom, een snoezelruimte voor deze doelgroep inrichten is altijd maatwerk en afhankelijk van de aanwezige bewoners. Vaak bouwen we dergelijke ruimtes in kleinere woongroepen en worden specifieke geschikte of favoriete elementen voor afzonderlijke bewoners in de ruimte geplaatst.

Voor inrichting kijken we dus samen naar de samenstelling van de bewonersgroep en ontwerpen we samen een ruimte waar iedere unieke bewoner van kan genieten.